shape
shape
shape
shape
About
sinds 2010
About

Over Ons

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij een of meerdere jeugdigen tussen de 6 en 23 jaar worden geplaatst binnen de kaders van het eigen gezin van de gezinshuisouders.

In het gezinshuis bieden de gezinshuisouders op professionele wijze 24 uur per dag, 7 dagen in de week verzorging, behandeling, opvoeding en begeleiding. De gezinshuisouders kunnen in loondienst zijn van een zorgaanbieder, maar steeds vaker zijn de gezinshuisouders zelfstandig zorgondernemer.

In gezinshuizen krijgen jeugdigen een zo normaal mogelijke opvoeding, maar wordt zo nodig ook voor extra (ambulante) behandeling gezorgd. Een gezinshuis is een residentiele vorm van jeugdhulp.

In een gezinshuis is sprake van een of meer professionele opvoeders, de gezinshuisouders. Deze gezinshuisouders zijn er altijd. Dit onderscheidt gezinshuizen van leefgroepen, waar jeugdigen worden opgevoed door meerdere beroepsopvoeders die in wisseldiensten en deeltijd werken. Continuiteit in de opvoedingsrelatie is een zeer sterk punt van gezinshuizen, omdat het de jeugdige de gelegenheid geeft om een gezonde hechtingsrelatie te ontwikkelen. Andere sterke punten zijn: kleinschaligheid, aandacht voor het individu, maatwerk in de begeleiding, accent op het normale leven en, indien mogelijk, goed contact met het eigen netwerk van de jeugdige. (Lees meer in de Brochure Gezinshuizen)

Meet The Team
Team

Roy Goijaerts

Gezinshuis vader
Team

Karin Goijaerts

Gezinshuis moeder
Suggesties & Klachten
Gezinshuis Nidos Càlidos wil optimale kwaliteit van zorg bieden. Toch kan het zijn dat hierover een klacht ontstaat. Hier willen we heel serieus mee omgaan. Daarom hebben we onze eigen klachtenregeling. Deze kan op verzoek aangevraagd worden.
Een klacht kan ingediend worden door een cliënt of door een wettelijke vertegenwoordiger, een gemachtigde, een zaakwaarnemer of nabestaande van een cliënt.

De Driestroom heeft de klachtenregeling opgesteld en faciliteert de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie.Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie is een laatste stap. We willen altijd eerst proberen of er met de klager tot overeenstemming gekomen kan worden.
Lukt dat niet dan is de klachtenfunctionaris het eerste aanspreekpunt. Hij/zij informeert cliënten, hun vertegenwoordigers, de gezinshuizen, medewerkers van gezinshuizen en derden over de klachtenregeling.

Klachten kunnen zo worden ingediend:
Per email: klachtenfunctionaris@driestroom.nl
Per brief: Onafhankelijke klachtenfunctionaris
            Postbus 139
            6660 AC Elst

Contact